ടീസർ പിൻവലിച്ചു; സിനിമയ്ക്ക് വിലക്കില്ല. 32,000 എന്ന കണക്ക് എന്തെന്ന് സിനിമയുടെ അവസാനം….

കൊച്ചി: മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടുനിന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിന് ശേഷം ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി ‘ എന്ന വിവാദ ചിത്രത്തിൻറെ പ്രദർശനം അടിയന്തരമായി തടയണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച തള്ളി. ഒരു സമുദായത്തെ ആകെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും സമൂഹത്തിൽ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ശ്രമവും തെറ്റായ വസ്തുതകളും കണക്കുകളുമാണ് സിനിമയിൽ ഉള്ളത് എന്നായിരുന്ന സിനിമയ്ക്കെതിരെ കോടതിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി. എന്നാൽ സിനിമയുടെ ടീസറിൽ നിന്നും ട്രെയിലറിൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊരു കാര്യം കണ്ടെത്താനായില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. സിനിമയുടെ ടീസർ …

ടീസർ പിൻവലിച്ചു; സിനിമയ്ക്ക് വിലക്കില്ല. 32,000 എന്ന കണക്ക് എന്തെന്ന് സിനിമയുടെ അവസാനം…. Read More »